DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

FORMÅL OG ARBEJDE

DFF vil:


1. Vise folk hvad der er værd at leve for – og vise eksempler på mennesker der forstår at leve
2. Formidle relevant viden om verden
3. Formidle viden baseret på sandhed, sund fornuft & hjerte, videnskabelig redelighed, og hæderlig, kvalificeret refleksion
4. Formidle kunst, kultur, underholdning og debat, der inspirere til nytænkning og perspektiv, og til udvikling af sunde, glade og bæredygtige nye tanke- og levemåder
5. Formidle i høj kvalitet både fagligt og journalistisk.
6. Formidle livsfilosofi, der fremmer menneskets livskvalitet og lykke
7. Bevidstgøre og gøre mennesker ansvarlige for eget liv, sundhed og frihed
8. Fremme udvikling af talent, gode menneskelige relationer og arbejdsglæde
9. Give mediekritik og påpege misinformation, statscensur og magtmisbrug inden for medierne.
10. Hjælpe nye politiske partier frem
a. Give kritik af de politiske partier og af regeringens politik
b. Kritisere alle statslige og private virksomheder, institutioner og organisationer, når de ikke opfører sig konstruktivt og passende.
11. At placere ansvar når individer, virksomheder og samfundet som helhed i Danmark påføres unødvendige tab og lidelser
12. At virke for naturbevarelse og bæredygtig samfundsudvikling
13. At slås for demokratiet, magtens tredeling, grundloven og de øvrige grundrettigheder, herunder menneskerettighederne og de demokratiske konstitutioner
14. At hjælpe, støtte og styrke sine medlemmer, som er frie medier og formidlere.

Se endvidere formålsbeskrivelsen i DFFs vedtæger.

Foreningen DFF arbejder ved:  

1) At drive og eje radio- og TV studier og stationer, eje produktionsudstyr, have teknikkere mm. tilknyttet som gratis eller mod betaling stilles til rådighed for såvel egne produktioner som medlemmernes produktioner
2) Gennem radio, TV, foredrag og anden formidlingsvirksomhed på trykte, talte og digitale medier mm. at oplyse samfundet jf. sin målsætning,
a) I særdeleshed oplyse om filosofier der fører til menneskets frihed, bevidstgørelse og lykke
b) I særdeleshed oplyse om og debattere løsninger på verdens problemer
c) I særdeleshed oplyse om frihedsbegrebet, og om grundloven, menneskerettighederne, og andre borgerrettighedsaspekter og om krænkelser heraf
3) At ansætte lønnet og ulønnet arbejdskraft til sine aktiviteter
4) At indsamle donationer og midler fra fonde o.l., idet DFF for at sikre sin frihed aldrig må anvende sig af reklamefinansiering eller modtage penge fra staten, hverken direkte eller indirekte.
5) At varetage egne og medlemmernes interesser gennem deltagelse i den offentlige debat og på anden måde, herunder ved sagsanlæg mod staten, dens institutioner, eller anden person eller virksomhed.  
6) At støtte whistleblowers og benytte deres oplysninger.
7) At forske i livskvalitet, lykke, trivsel, helse og funktionsevne i den danske befolkning, herunder at påvise hvilke faktorer der fremmer og kompromitterer disse essentielle ting.
8)… og anden hermed forbunden virksomhed.  

Hvem er vi?


Bestyrelsens formand: Søren Ventegodt
Ansvarshavende chefredaktør: Markus Göttler
Scenograf, leder af produktion og redigering: Mathilde Grafström
Studieværter: Søren Ventegodt, Mathilde Grafström
Hertil et større antal frivillige i de forskellige programredaktioner.

Kontakt


Ledelsen: Søren V, 20666766
ledelse@danmarksfriefjernsyn.dk
Produktionen: Mat G, 53631981
produktion@danmarksfriefjernsyn.dk
Økonomi og regnskab:
økonomi@danmarksfriefjernsyn.dk
Klager: Markus Göttler
klage@danmarksfriefjernsyn.dk

Støttemedlemsskab – klik her