DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

DFF’s politik

Om DFFs politik

DFF værner om ytringsfriheden og den frie debat og meningsudveksling, som er demokratiets kendemærke.

Vi tillader at folk i deres egne shows udtrykker deres helt egne, personlige synspunkter, holdninger og meninger.

Det er samtidig meget vigtigt for DFF, at vi overholder loven, også presseloven og injurieloven.

Folk kan få deres eget show på DFF, men kun hvis de på forhånd accepterer at virke inden for lovens rammer.

Vi gør opmærksom på, at DFFs holdninger, som er udtrykt ved DFFs formål og vedtægter, på grund af ovenstående radikalt kan afvige fra det, som siges i programmerne på DFF.

Markus Göttler, DFFs ansvarlige redaktør.