DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

The Daily Show, Episode 80: Om hvordan sindet virker

80 Views

// DFF 2022

(Optaget d. 10. januar 2022)

Sindet er den virkelige fjende i denne 3. tredje verdenskrig. For hvem er det der virkelig har magten? Er det eliten med alle pengene eller er det folket med bevidstheden? Hvem tror du?

Eliten kan kun have magten, hvis vi lader os korrumpere og vælger at følge pengene i stedet for det som er rigtigt at gøre. Og det gør vi- hele vores samfund er bygget op om penge. Det er gået så langt at vi alle nu er hjernevasket til at tænke, at samfundet er vores mor og far. Det starter i uddannelsessystemet, hvor autoritet overføres fra os selv og vores forældre til offentlige personer og det fortsætter derefter i jobs og i samfundet generelt.

Sindet er noget som kun mennesker har… Vi har en fantastisk hjerne, hvori vi kan beskrive virkeligheden og vi beskriver virkeligheden så godt, at de fleste oplever og fortolker verden efter vores helt egen beskrivelse. 

Det har dog den bagside, at hvis vi kommer til at tro på noget der er negativt i stedet for noget skønt, så kommer de fleste af os til at opføre os som uselvstændige eller umodne børnog det gør det svært finde sandheden og træde i karakter. På den måde fristes vi til at underkaste os autoriteter gennem livet i stedet. Vi ender med at blive så svage at vi kommer til at leve på samfundets betingelser, men samfundet er fuldstændigt korrupt og ikke godt og ordentligt som vi får at vide – og som det burde være.

Vi bringer en rettelse: (minut 6:12): Søren siger der er en øget børnedødelighed i Skotland på 87% efter børnevaccinerne er kommet. Det korrekte tal er 83%. Vi beklager fejlen.


Leave a Reply

Your email address will not be published.