DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

The Daily Show, Episode 70: Videnskaben er fornuftens projekt

20 Views

// DFF 2022

(Optaget d. 6. oktober 2021)
Videnskaben er fornuftens projekt, men den kan ikke leve sit eget liv. Den er nødt til at være
forankret i ufornuften.

Sindet grænser mod livet, fordi sindet er bevidstheden. Sindet er tanker vi tror på, som giver en bestemt struktur som sindet har. Når vi putter bevidstheden ind i sindets form, skal det gøres efter nogle retningslinjer, så det stadig bliver fornuftigt. Så det bliver så sandt som det kan blive sagt med ord.

Fornuften er ikke et produkt af sindet, men af den intelligens der er i livet, af spiritualiteten, af
bevidstheden, som er mere grundlæggende end sindet er.

Man er nødt til at forankre videnskabens projekt i spiritualiteten hvis det skal være en sund
videnskab. Lamarck og Darwin var uenige om evolutionslæren. Lamarck mente at bevidstheden formede organismer, mens Darwin kun troede på den mere mekanistiske udvælgelse af tilfældige mutationer til at drive arternes udvikling.

Men det kan ikke forklare pattedyrenes udvikling, da der næsten ingen forandring har været
molekylært på pattedyr de sidste mange hundrede millioner år. Man kan heller ikke forklare evolution ved kemiske mutationer, fordi den foregår på det formmæssige niveau.

Det meste videnskab i dag, er tossestreger, fordi den ikke er baseret på den spirituelle fornuft, men er blevet korrupt ved basere sig i ufornuft og tjener derved industrien i stedet for
menneskeheden.

Lær mere i denne episode af The Daily Show med Søren Ventegodt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.