DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

Sundhedsstyrelsen undviger at svare på manglende videnskabeligt grundlag for forkortet coronapas for uvaccinerede

561 Views

// DFF 10.12.2021

Berlingske fortæller i artikel at Sundhedsstyrelsen i flere uger har henvist til et længe ventet notat der skulle komme og vise en gennemgang af forskning om immunitet over for covid-19, som så angiveligt skulle understøtte beslutningen om at halvere coronapassets gyldighed for tidligere smittede. Nu er notatet kommet og Berlingske skriver at “det harmonerer dårligt med styrelsens tidligere udmelding.”

Sundhedsstyrelsen meldte ud for 3 uger siden, at immuniteten hos tidligere smittede er dårligere end hos vaccinerede. Nu kommer det frem fra forskningsgennemgangen at det ikke nødvendigvis er sandt, da det videnskabeligt er uafklaret, om hvorvidt de tidligere smittede har større eller mindre risiko for en geninfektion. Det giver Berlingske en grund til at skrive at “Sundhedsstyrelsens videnskabelige grundlag for ændring af coronapasset er forduftet”

og at “Det videnskabelige grundlag for at forkorte coronapassets gyldighedstid for tidligere smittede – og dermed behandle dem anderledes end vaccinerede personer – er forduftet.”

For tre uger forfordelte man de vaccinerede ved at halvere coronapassets gyldighed for tidligere smittede fra 12 til seks måneder, mens grænsen for vaccinerede forblev 12 måneder. Ifølge Sundhedsministeriet skete dette på baggrund af den genetablerede status af COVID-19 som samfundskritisk sygdom, og det som Sundhedsministeriet kaldte “nyeste viden om vigende immunitet sammenlignet med vaccination, se link: https://sum.dk/nyheder/2021/november/covid-19-er-igen-en-samfundskritisk-sygdom

Sundhedsstyrelsens begrundelse var følgende “Vi ved, at beskyttelsen ikke er lige så god for tidligere smittede som for vaccinerede. Det er den begrundelse, der er for at sætte grænsen ned,” sådan sagde Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen til Berlingske.

Se notatet “Vedr. immunitet efter vaccination mod covid-19 og infektion med covid-19” her: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Vaccination/ImmunitetV3_30112021_clean.ashx?la=da&hash=9DC88E4E4D15E3ADAB5BEAA827A2A1FD760712A7

Ifølge avisen er det en anden konklusion end Styrelsens udmelding, og den harmonerer ikke med tidligere udmeldinger.

Berlingske har før beskrevet at Sundhedsstyrelsen gik imod de eksperter som faktisk ikke mente at der var grundlag for at konkludere, at naturligt immune personer skulle være dårligere beskyttede end vaccinerede, og fortalte at lægerne anklagede Sundhedsstyrelsen for “cherry picking” (unfair, selektiv udvælgelse af fakta).

Se artiklen her: https://www.berlingske.dk/samfund/eksperter-kritiserer-sundhedsstyrelsen-for-cherry-picking

Sundhedsstyrelsen argumenterede at deres vurdering var baseret på forskning og Styrelsen henviste igen og igen notatet, der skulle indeholde den omtalte forskningsgennemgang overfor Berlingske.

Det nye notat forklarer ikke, hvorfor coronapasset gælder halvt så lang tid for tidligere smittede som for færdigvaccinerede og Styrelsen har valgt at udelade afsnittet om coronapasset i notatet. Afsnittet er “udgået og vil fremover fremgå andetsteds.”

Konklusionen i notatet viser heller ikke, at naturlig immunitet beskytter dårligere end vacciner, men i stedet står der at det er “videnskabeligt uafklaret”. 

I notatet fra Sundhedsstyrelsen medgives det, at det er uklart, hvilke dele af immunsystemet der er afgørende for immuniteten. Stinus Lindgreen, fra folketingets epidemiudvalg, spurgte den 12. november sundhedsministeren om det videnskabelige grundlag for halveringen af coronapasset. Spørgsmålet er stadig ubesvaret.

Kilde:
https://www.berlingske.dk/samfund/sundhedsstyrelsens-videnskabelige-grundlag-for-aendring-af-coronapasset-er

DFF is not responsible for other people’s opinions and might not agree in what they say. We cherish a democratic debate, where all viewpoints are welcome.

Leave a Reply

Your email address will not be published.