DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

Er det rigtigt at massevaccinere 5-11 årige mod C-19? SSI og Sundhedsstyrelsen er ikke enige

331 Views

// DFF 06.12.2021

BT stiller spørgsmålet i en artikel: “For samfundets skyld eller for børnenes skyld?”

Spørgsmålet om mindre børn også bør vaccineres mod coronavirus, er ifølge Sundhedsstyrelsen en god idé, og ifølge kilder til BT har Sundhedsstyrelsen, presset hårdt på for, at de mindre børn skal tage stikket, ud af hensyn til bedsteforældre og for “samfundets” skyld. Men Statens Serum Institut været tilbageholdende med begejstringen.

BT’s kilde siger at der er kraftig uenighed mellem de to, og der er flere i Statens Serum Instituttet der ryster på hovedet og kalder udrulningen for et »ufagligt hastværk«.

Børnelægerne, i Sundhedsstyrelsens rådgivende ekspertgruppe mener man, at der skal tages hensyn til samfundet frem for barnet og udtaler:

»Når man også vælger at vaccinere raske børn, vil det ske af hensyn til immunitet i samfundet. Var det for at beskytte børnene som individer, havde det givet mere mening at nøjes med at vaccinere børn med sygdomme og børn i risikogrupperne og de børn, der har sårbare forældre eller bedsteforældre,« siger overlæge Klaus Birkelund Johansen, der er formand i Dansk Pædiatrisk Selskab, som repræsenterer de danske børnelæger.

Når børnelægerne adspørges om de er for eller imod Sundhedsstyrelsens begejstring for coronavacciner til småbørn, lyder svaret fra Klaus Birkelund Johansen, at man »stoler på Sundhedsstyrelsens vurdering af, at det er nødvendigt. Det er deres vurdering og dermed beslutning.«

Jens Lundgren der er overlæge og professor i infektionssygdomme, som sidder i Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe om coronavaccination til børn, ønsker generelt ikke at udtale sig om processer, skriver han i en sms til B.T.:

»Men at der undervejs har været også til tider væsentlige diskussioner, er hverken overraskende eller problematisk, når emnet er anbefaling af en vaccine,« skriver Jens Lundgren.

Kjeld Møller Pedersen udtaler til B.T. at: »Statens Serum Institut har et større fokus på det enkelte individ i deres vurderinger, mens Sundhedsstyrelsen ofte har et bredere perspektiv i forhold til samfundet. Det er også de to fronter, der er stillet op i forhold til vaccinen til børn. Hvad er så er det rigtige at gøre? Det er der jo ikke et klart svar på,«

Sundhedsstyrelsen udtaler at de ikke genkender uenigheder i forløbet:

»Vi har haft en bredt sammensat rådgivende ekspertgruppe med blandt andet børnelæger, praktiserende læger, speciallæger i infektionsmedicin, eksperter indenfor vaccineområdet og med deltagelse fra Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen. Der har været gode faglige drøftelser i gruppen,« skriver styrelsen til B.T.

Kilde:
https://www.bt.dk/politik/magtkamp-i-kulissen-faglig-strid-mellem-myndigheder-om-coronavaccine-til-boern

DFF is not responsible for other people’s opinions and might not agree in what they say. We cherish a democratic debate, where all viewpoints are welcome.

Leave a Reply

Your email address will not be published.