DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

Berømt munk: Vi må støtte os op ad naturretten for at komme den falske pandemi til livs

2,516 Views

// DFF 25.11.2021

Franciskanermunkene kommer nu med deres egen løsning på den falske pandemi og de skadelige corona-‘vaccinationer’, baseret på ”natural law” og ”naturral right”.

Den anerkendte franciskanermunk, broder Alexis Bugnolo, som bl.a. er redaktør for Vatikanets online tidsskrift, formand for det italienske politiske parti ”Italien for italienere”, forfatter, forsker og tidligere formand for ordnenen “Ordo Militaris Catholicus” (et internationalt forsvars- og sikkerheds initiativ af og for katolikker, der lider under forfølgelse for deres tro), er kommet med en række kontroversielle udtalelser på internettet.

Bugnolo mener at den globale økonomiske elite, som er i gang med at gennemføre deres plan kaldt “The Great Reset”, i grunden er i gang med en folkemord på verdens befolkning.

Bugnolo siger i videoen:

“Tror du ikke, at globalisterne allerede har købt alle verdens lovgivende forsamlinger og alle politikere? De ville aldrig have kommet så langt med dette, hvis de ikke havde gjort det.

Journalisterne vil ikke lytte til dig. De er alle sammen købt. Dommere vil bestemt ikke lytte til dig. De er alle sammen købt”

Så snart en regering begynder at handle for at udrydde borgerne eller såre dem alvorligt eller dræbe, lemlæste eller sterilisere store dele af befolkningen, så er det naturretten (natural law), der er gældende. 

Så vågn op og start med virkelig at modsætte dig “The Great Reset…”

The Great Reset er et forslag fremsat af en global elite og idémanden til forslaget hedder Klaus Schwab, tysk økonom, grundlægger af og formand for organisationen World Economic Forum (WEF).

Hør Bugnolos opfordring her:
https://www.bitchute.com/video/exhJ4rItVt2l/

Her kan du høre Bugnolo fortælle mere om, hvad han mener globalisternes plan om at udrydde 2-3 milliarder menneske med deres vacciner, går ud på:

https://gloria.tv/post/W6Xb4pEcEXN84avuChJG3YUxU


Detaljeret info om Broder Alexis Flavian Bugnolo:

Redaktør af FromRome.Info

Præsident for den italienske non profit organisation, Scholasticum, som er dedikeret til at genoplive den Scholastiske metode til undersøgelse og analyse. 

En franciskansk eremit, der overholder den hellige Frans regel ved private løfter med stiltiende tilladelse fra pave Benedikt XVI og skriftlig tilladelse fra Kongregationen for Religiøse i 2006. 

Præsident for US Corporation, Ordo Militaris Inc., som er dedikeret til at hjælpe forfulgte kristne. Tidligere medlem af Franciscan Friars of the Immaculate. 

Kandidat fra University of Florida in Gainesville (1986: B.A. i kulturantropologi, med vægt på klassiske studier: Phi Beta Kapa), Our Lady of Grace Seminary, Boston (cum laude). 

Tidligere studerende på det pavelige universitet i St. Thomas Aquinas, det pavelige universitet i Santa Croce og det pavelige fakultet i Saint Bonaventure. 

Oversætter af den kritiske udgave af den hellige Frans af Assisis skrifter og af Bonaventures Commentaria i Quatuor Libros Sententiarum Petri Lombardi, hvoraf den første tomer af Bonaventures kommentarer er på tryk og tilgængelig fra internationalt franciscan-archive.org og San Paolo Bookstore på Via Conciliazione i Rom. 

Forfatter til 30 principper for videnskabeligt studium af skriften, Den historiske fortælling om Tobias bog og den kirkelige latinske grammatik: bind 1, lærebog og videokursus. 

Kilde:
https://www.bitchute.com/video/exhJ4rItVt2l/
https://www.fromrome.info/about/

DFF is not responsible for other people’s opinions and might not agree in what they say. We cherish a democratic debate, where all viewpoints are welcome.

One thought on “Berømt munk: Vi må støtte os op ad naturretten for at komme den falske pandemi til livs

  1. “Hvis jeg skulle skaale for Religionen – hvilket ikke synes ganske passende – saa ville jeg skaale for Paven – selvfølgelig – men først for Samvittigheden og dernæst for Paven!” – John Henry Newman

    Hvis Pave Frans tilraader denne saakaldte Vaccine imod CoViD-19, saa er der intet forkert for Christne i at modtage den samme saakaldte Vaccine, synes jeg, fordi de Christnes Enhed er Romerpavens Magtfuldkommenhed, og dette hinsides Liv eller Død, men hvis nogen Christen i sin Samvittighed med Gud eller med sin Næste er Klar over, at den samme saakaldte Vaccine ikke er fornuftig, saa er den Enkelte naturligvis fri til ikke at adlyde Paven, jævnfør ogsaa Biskop Augustin: Enhed i det som er vigtigt, Frihed i det som ikke er vigtigt, og Kærlighed i Alt. Jeg synes ikke, at Pandemien er vigtig. Jeg mener, at den sikkert gaar over i Løbet af de sædvanlige to Tider og en Tid og en halv Tid. Det vil sige fra Efteraaret 2019 til Foraaret 2023. Forhaabentlig overlever Pave Frans og vil da lytte til Pandemi-Skeptikerne og genaabne Kirken, saa ogsaa Samfundene vil blive genaabnede, ikke mindst til Glæde for de Fattige, som er os Alle. Over for Dødsangsten paa den Side henholdsvis Verdenssundhedskommunismen paa den anden Side er vi Alle sammen fattige, og kun naar Støvet har lagt sig, vil Uvenner atter forsones. Maaske maa Menneskeheden igennem dels Pandemien paa den ene Side dels Løgnene paa den anden Side for at genopdage klassisk Tro og Fornuft. Fordi i skrivende Stund bliver Folk ikke enige, uanset Paven eller Naturretten og Samvittigheden. Selvfølgelig er det usædvanligt, at Romerpaven ikke tilraader Samvittighedsfriheden ifølge Naturretten, men tilraader denne saakaldte Vaccine, fordi Folket er bange for Pandemien, saa meget desto mere som Lægerne jo er uenige. Alligevel gør de, som adlyder Paven, og modtager Vaccinen, dermed godt. Men de, som adlyder Samvittigheden, og ikke modtager den, gør ogsaa godt. Fordi nogen Christne eller Læger ved bedre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.