DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

The Daily Show. Episode 64. Den gode og den onde stat

101 Views

// DFF 17.11.2021

(Optaget d. 30. september 2021)

Denne episode handler om at retsstaterne i verden er blevet effektivt afskaffet, fordi ingen stater har mod eller råd, til at sige den lille gruppe ekstremt rige – og derfor magtfulde – mennesker imod, der ejer ejer industrien, medierne og bankerne.

Staten er, ifølge mange filosoffer, et territorium med en regering, der har monopol på magtanvendelse og vold.

Retsstaten er noget andet. Den er forudsætningen for en demokratisk stat, fordi lovgivning prøves ved en domstol, for at vurdere om den er i overensstemmelse med landets forfatning (eller grundlov). Medmindre der er en undtagelsestilstand. 

Netop undtagelsestilstanden danner baggrunden for den falske pandemi, som bruges som påskud for at erodere vores rettigheder og indføre en ny verdensorden. Men er der ingen overdødelighed, er der vel heller ingen grund til undtagelsestilstand?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *