DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

Videnskabelig artikel: Hvorfor vaccineres børn mod COVID-19?

81 Views

En videnskabelig artikel undersøger spørgsmål relateret til COVID-19-vaccinering af børn og viser at hovedparten af de officielle COVID-19 tilskrevne dødsfald pr. indbygger forekommer hos ældre med høje følgesygdomme, og at de COVID-19 tilskrevne dødsfald pr. indbygger er ubetydelige hos børn.


Hovedparten af de post-vaccine dødsfald forekommer også hos ældre med høje komorbiditeter, mens post-vaccinations dødsfald hos børn er mindre, men ikke ubetydelige.


De kliniske forsøg for disse vaccinationer var meget kortvarige (et par måneder) og havde prøver, der ikke var repræsentative for den samlede population, og for unge og børn, havde de en ringe forudsigelsesevne på grund af deres lille størrelse. 


Desuden tog de kliniske forsøg ikke hensyn til ændringer i de biomarkører, der kunne tjene som tidlige advarselsindikatorer for forhøjet disposition for alvorlige sygdomme. Men vigtigst er det, at de kliniske forsøg ikke ser på de langsigtede virkninger, som hvis de er alvorlige, vil blive hos børnene og de unge i årtier efter.

Link til artiklen “Why are we vaccinating children against COVID-19?”:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X

DFF is not responsible for other people’s opinions and might not agree in what they say. We cherish a democratic debate, where all viewpoints are welcome.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *