DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

Corona konference. Corona Løgnen. 4. del. Bag Kulisserne

84 Views

// DFFF 2021

Søren Ventegodt ser nærmere på hvilke virkemidler verdens regeringer og ledere har brugt overfor deres befolkninger i corona fortællingen og på det netværk af aktører som har stået centralt i håndteringen af Corona.

Hvilken verden er det disse aktører ser hen imod, og er det virkelig den verden vi ønsker? De spørgsmål og mere bliver vendt her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *