DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

Nyhed : mRNA vaccinen frarådes til alle børn og unge – stor risiko og ingen gevinst ved ny corona vaccine

442 Views

// DFF 17.07.2021

Foto: Spencer DavisUnsplash

Den anden internationale konference om COVID-19 er i gang på DFF (www.danmarksfriefjernsyn.dk)

En rapport fra konferencen som gennem DFF præsenterer videnskaben om corona for offentligheden konkluderer:

”Der er ikke videnskabelig begrundelse for corona vaxxinationer (corona mRNA genterapi) af nogle aldersgrupper, men vaxxinationen af børn og unge er særligt unødvendig og udsætter denne befolkningsgruppe for en helt urimelig stor risiko.” 
Vaccination af børn og unge COVID-19 er unødvendig, fordi:• i denne aldersgruppe er forkølelses- og influenzasygdom under hvilken COVID-19 må henregnes næsten mild og godartet (eneste undtagelse er i forvejen meget alvorligt syge og derfor immunsvækkede individer)

• for de sjældne kliniske tilfælde, der kræver det, er behandlingen af corona let tilgængelig; problemet er ikke corona men den tilgrundliggende sygdom

• immunitet over for sygdommen er udbredt på grund af tidligere infektion med en række lignende corona virus, der giver immunitet mod alle coronavirus stammer (inklusive SARS-CoV-2)

• det er direkte forkert at asymptomatiske børn og unge kan smitte andre gøre dem syge (overføre sygdommen)

–       Enhver vaccination eller anden behandling med et lægemiddel der ikke er rationel udsætter patienten for unødig fare, for al kemisk medicin har alvorlige bivirkninger, og mRNA-genterapien har vist sig at have mange meget alvorlige og meget hyppige bivirkninger, med dødsfald hos en af 500 i måneden efter vaccinationen som den alvorligste. Denne bivirkning er sjælden, men den er også rapporteret ved behandling af børn og unge. Ammende spædbørn af vaccinerede er også i fare.

Konklusion om mRNA genterapien/Vaxxinationerne:

1. Pfizer anfører om vaccinen at der er 95% effektivitet hos voksne og 100% hos unge, men dette er stærkt vildledende. De tal der foreligger vedrører relativ, ikke absolut effektivitet, og størrelsesordenen er omkring 1%.

2. Tallene henviser til en vilkårligt defineret, klinisk meningsløs evaluering

3. De valgt endpoints kigger ikke efter svær corona-sygdom eller corona-dødelighed, men kun subjektive symptomer

4. Effektstudierne kritiseres derfor af eksperter for at være uredelige

5. Sikkerhedsprofilen for Pfizer-vaccinen er katastrofal

6. Pfizer, EMA og FDA har systematisk udeladt dokumentationen fra præklinisk dyreforsøg med Mrna genterapi, der tydeligt peger på meget alvorlige risici for død, skader og bivirkninger

7. Pfizer-vaccinen har forårsaget tusinder af dødsfald inden for fem måneder efter dens introduktion;

8. Agenturerne, der har givet tilladelse til nødbrug til denne vaccine, har begået alvorlige fejl og mangler ved deres vurderinger af kendte og mulige sundhedsrisici.

9. mRNA genterapien er ikke rationel hos nogen aldersgruppe

10. Den eneste mulige konklusion fra denne analyse er, at brugen af denne vaccine hos børn og unge ikke bør ikke tillades

11. Brugen af mRNA genterapi bør omgående stoppes og alle unge bør advares mod at blive vaccineret mod COVID-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *