DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

Politisk Analyse. Episode 2 med Michael Kastis: Penge, partier og oplysning

378 Views

// DFF 2021

Hvad er der galt med Grundloven, hvad er der galt med pengesystemet og hvad gør man i det hele taget for bedst at modvirke global styring? I episode 2 af Politisk Analyse debatterer medstifter af Forfatningspartiet Michael Kastis og OOC-formand Søren Ventegodt hvad der egentlig er de reelle løsninger, såvel som hvad der er de reelle problemer.

One thought on “Politisk Analyse. Episode 2 med Michael Kastis: Penge, partier og oplysning

  1. I løbet af samtalen opstår en vis tvivl om hvorvidt monarken har en afgørende rolle eller ej. Det fører til at interviewer spørger om der kendes eksempler på at monarken modsætter sig folketinget vedtagne love – men samtalen kommer ikke ind på at netop den situation hele samfundet befinder sig skyldes de vedtagne love – altså hvad monarken tilslutter sig med sin underskrift. Når man betragter dikaturers opståen og udvikling historisk, er den afgørende faktor at folk TILPASSER sig og følger de nye love, som er uretfærdige, og som er gennemført med omfattende propaganda, skræmmekampagne, magt og vold osv.
    Min pointe er : at tilpasning, medfølgen, gruppeharmoonisering / flokmentalitet / repressiv passivitet-tolerance / passivt-forceret samtykke – ved at holde folk paralyseret af angst og beslutnings/handings-lammet af uvidenhed – NETOP er en vigtig del af problemet – som iøvrigt belyses på mange gode måder i dette interview. Jeg mener at denne pointe og tilføjelse er let at overse – hvilket gentager sig historien igennem – desværre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *