DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

Nanna Fris dom sat ned fra 2 år til 60 dage

304 Views

// DFF 11.06.2021

Den omdiskuterede sag, hvor aktivist Nanna Skov Høpfner – også kendt som Nanna Fri – blev idømt 2 års fængsel efter at have holdt tale til en demonstration, har taget en markant drejning ved Østre Landsret.

Formelt set er straffen blevet ændret fra 2 år til 60 dages fængsel, som Nanna allerede har siddet af

Den berømte sætning ”Er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde?” vakte stor offentlig forargelse, og har, når man læser domteksten, tilsyneladende fået dommer og politi til at lede efter grunde til at tildele Nanna en hård straf. Det er nemlig bemærkelsesværdigt at domteksten er konkret og detaljeret i beskrivelsen af talen, men kun rummer abstrakte beskrivelser af demonstrationens voldsepisoder, som Nanna ellers blev beskyldt for at have opfordret til. Derfor fremstår domteksten mangelfuld, og den blev mødt med massiv kritik på baggrund af videooptagelser fra protesten, som tværtimod viser at hun forsøger at mane til ro.

Kritikere har peget på, at Nanna tilsyneladende blev holdt ansvarlig for andre menneskers handlinger. På trods af dette, blev hun d. 12. marts idømt 2 års fængsel ved Københavns Byret.

Beslutningen er sidenhen blevet opfattet som en krænkelse af retten til at demonstrere.

– Hvordan kunne straffen blive sat til 2 års fængsel til at starte med? Forklaringen ligger i byrettens anvendelse af paragraf 81d – en lovhjemmel, som Folketinget har indført for at kunne fordoble strafferammen for lovovertrædelser i sammenhæng med Covid-19.

Denne lovhjemmel – antageligvis i kombination med de store mediers kriminalisering af demonstrationer imod Covid-politikken – førte til den tragiske situation for Nanna, som siden januar har været adskilt fra sine to børn.

Derudover repræsenterer denne paragraf også et meningsdiktatur, der har manifesteret sig i forbindelse med Covid-19, og som ikke hænger sammen med visionen om en demokratisk forfatning.

Det hele bliver kun mere absurd af at politiet i domteksten refererer til voldsepisoder i USA, der dermed fremstår som en del af begrundelsen for straffen af Nanna Fri her i Danmark. Imens Nanna Fris sympatisører selvfølgelig jubler over nyhederne om at hun er hjemme igen, er det stadigvæk oplagt at spørge, om ikke de 60 dage er 60 dage for meget?

Her kan man læse den problematiske domtekst fra 12. marts:

https://www.domstol.dk/koebenhavn/aktuelt/2021/3/dom-i-sag-om-deltager-i-demonstration/

DFF is not responsible for other people’s opinions and might not agree in what they say. We cherish a democratic debate, where all viewpoints are welcome.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *