DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

Andrew Kaufmann m.fl. kritiserer virologers videnskabelige procedure

1,439 Views

// DFF 15.05.2021

I et interview med Dr. Stefan Scoglio, forsker i mikrobiologi, og Dr. Tom Cowan (MD i bl.a. ernæring og homøopati) fremsætter Andrew Kaufmann (MD i bl.a. psykiatri) i fællesskab dét, som kan kalder en ”metodisk dekonstruktion” af processen bag gen-sekventeringen, som finder sted ifm. covid. De tre opsummerer pointerne fra en konference med virolog Stefan Lanka, og kortlægger åbenlyse brister i den videnskabelige procedure.

Før de går i dybden med de tekniske detaljer i virus-sekventeringen, slår de fast, at det er en fejlantagelse, når man i forskerverdenen hævder at den videnskabelige procedure er upartisk. Tanken om objektiv videnskab giver i sig selv anledning til en længerevarende filosofisk diskussion, men her fremstiller de tre forskere åbenlyse fejl og mangler i den gængse metode, som virologer viste sig at anvende i en konference fra dagen forinden.

Cowan lægger ud med omhyggeligt at kortlægge en række brister i processen. ”Det er i hvert fald ikke tilfældet at de opsamler lunge sekreter og ganske simpelt kigger på dem”, siger han, på baggrund af den videnskabelige rapport, som de kritiserer. ”Det siger sig selv at de ikke isolerer virussen, men de vaskede og optalte materialet, som de fik til 56 millioner bestanddele. Derefter kasserede de 33 millioner af materialets samlede bestanddele.” Det åbenlyse spørgsmål er her, hvorfor de valgte at kassere over halvdelen af materialet, men det nævner rapporten intet om.

I korte træk viser rapporten at forskerne startede med at kassere tre femtedele af deres data. Så tog de udgangspunkt i de resterende to femtedele, og eftersom de ikke kunne finde 30.000 intakte dele i det genetiske materiale, så valgte de at splitte dem ad i endnu mindre dele. Årsagen er, at hvis de ligger inde med alt for store dele, så vil de ikke passe ind i genomerne, som skal sekventeres. Cowan lægger ikke skjul på at han synes at det er skørt.

For at forklare processens meningsløshed, tyer han til en analogi med udgangspunkt i Shakespeare og siger, at det kan sammenlignes med, at man for eksempel leder efter Hamlets velkendte frase: ”At være eller ikke at være”, men så ikke kan finde alle ordene i virvaret af bogstaver, som man har liggende foran sig. Ud fra materialet kan man kun finde frem til ordene: ”At være”, så man løser problemet ved at indsætte ordet: ”vaskemaskine”, fordi man ikke kan finde resten af sætningen: ”…eller ikke at være”. Det mærkelige er så, at dette har virket fornuftigt for forskerne bag rapporten, der oven i købet konstaterer at resultatet er upartisk, når det så kommer ud af computeren.

Kaufmann, Cowan og Scoglio forklarer altså, hvorfor måden, hvorpå man laver gen-sekventering, slet ikke er objektiv. De er i øvrigt enige om at den videnskabelige procedure minder mere om en absurd komedie end om Shakespeare.

Se den omhyggelige gennemgang af emnet i interviewet her (og for den omtalte dekonstruktion, se særligt 11:00 – 15:00)

https://odysee.com/@DrAndrewKaufman:f/Stefano—Tom-2-25-21:8?r=86pQCjNzoqhVZqXmWSB88QHKUd6ZYmcu

DFF is not responsible for other people’s opinions and might not agree in what they say. We cherish a democratic debate, where all viewpoints are welcome.

Leave a Reply

Your email address will not be published.