DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

WHO og verdensledere bliver retsforfulgt for forbrydelser imod menneskeheden

34 Views

DFF // 12.05.2021

Amerikanske Center for Disease Control and Prevention (CDC), Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og The Davos Group retsforfølges for menneskerettigheds forbrydelser af en gruppe advokater med Reiner Fuellmich i spidsen.

Grundlaget for retssagerne er PCR-testens uholdbarhed. Testen fortæller ikke om de testede personer er syge, og den kan heller ikke kende forskel på levende og dødt virus materiale. Derfor er der ved den nuværende anvendelse af PCR-testen, ifølge Reiner Fuellmich og hans kolleger, tale om så høj en grad af videnskabelig uredelighed, at han i interviews kalder metoden (som fremsat af Drosten) for ”fake-science”. Et andet udgangspunktet for anklagerne er den WHO-anbefalede procedure, hvor multi-dødsårsager bliver registreret som covid-dødsfald, hvilket de betegner som bedrag.

Grunden til at advokaterne stævner de nævnte institutioner for forbrydelser imod menneskeheden, er de mange sociale og psykiske problemer, som nedlukningerne forårsager. Nedlukningerne retfærdiggøres på grundlag af smittetal afledt fra PCR-testen, og fører til knækkede økonomier, høje selvmordsrater og markant stigning i fattigdom. Fuellmich udtaler, at han – ligesom flere økonomer – har mistanke om en usagt agenda om at fjerne middelklassen, hvilket kommer de største globale virksomheder til gavn.

Den nuværende massevaccination af befolkningen fører derudover ikke til immunitet, men reducerer udelukkende covid-symptomerne. Faktisk er der pr. definition tale om genterapi snarere end vaccination, og der er ligefrem tale om eksperimentelle metoder. Derfor anklager de også disse amerikanske og globale institutioner på grundlag af, at brugen af disse eksperimentelle vacciner strider imod alle 10 punkter i Nürnbergtraktaten, såvel som imod Geneve-konventionens artikel 32.

I korte træk anfægter gruppen af advokater og sundhedseksperter genterapien fordi den 1) ikke giver immunitet, 2) ikke reducerer antallet af covid-omkomne, 3) ikke vil stoppe smittespredning, og fordi den tilsyneladende ikke beskytter de ”vaccinerede”. Der er eksempler på fuldt ud ”vaccinerede”, der er alligevel er omkomne efter covid-infektion. Derfor erklærer gruppen også at genterapien ikke lever op til definitionen på en vaccine.

Hør Fuellmich fortælle om retssagerne her:

https://www.bitchute.com/video/TTM9NncvZ6HR/

DFF is not responsible for other people’s opinions and might not agree in what they say. We cherish a democratic debate, where all viewpoints are welcome.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *