DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

14 lande sætter kritisk fokus på WHO’s undersøgelse af sars cov-2’s opståen

598 Views

// DFF 4. maj 2021

14 lande, herunder Danmark, sendte d. 3. marts 2021 en samlet henvendelse (a joint statement) til WHO om den undersøgelse WHO har foretaget i Wuhan i februar 2021, et helt år efter krisens udbrud vedrørende sars cov 2´s opståen. 

Henvendelsen er skrevet af videnskabs – og embedsfolk som stiller sig kritisk til rapporten og stiller spørgsmål ved, om undersøgelsen har haft ordentlige vilkår eller om den ikke snarere har været præget af bevidst obstruktion for at dække over de reelle fakta. De udtaler blandt andet: “Videnskabelige undersøgelser som denne, bør kunne arbejde under betingelser, som frembringer uafhængige og objektive fund.”

I februar 2021, et år efter at corona krisen blev officielt erklæret, var et 10 mand stort team bestående af folk fra WHO, et hold fra Kinas kommunistiske parti og internationale eksperter, i Wuhan for at undersøge hvordan sars cov-2 er opstået. 

Undersøgelsesteamet rettede fokus mod Wuhans Virologiske Institut, men oplevede store forhindringer og udfordringer i deres arbejde: Dels blev to af komiteens medlemmer nægtet adgang til Kina på grund af visa problemer og holdets tilgang til oprindelige data og prøver blev obstrueret. Med på undersøgelsesteamet var Dr. Peter Darzak, som har arbejdet for instituttet i mere end 20 år. Dette frembyder en åbenbar interessekonflikt. 

Mange analytikere påpeger, at der er så megen videnskabelig tvivl omkring oprindelsen af coronavirus sars cov 2, især teorien om, at corona skulle hoppe fra flagermus og andre dyr til mennesker, at det var helt uden videnskabelig mening. At slå alle mink ihjel i Danmark var derfor uden fornuftig begrundelse. Denne kritik får yderligere substans med henvendelsen fra de 14 lande.

Underskriverne er fra Australien, Canada, Tjekkiet, Danmark, Estland, Israel, Japan. Letland, Litauen, Norge, Slovenien, Sydkorea, UK og U.S.A.

Kilde:
https://thebl.tv/world-news/14-countries-sign-joint-statement-questioning-whos-controversial-study-on-the-origin-of-the-virus.html


DFF is not responsible for other people’s opinions and might not agree in what they say. We cherish a democratic debate, where all viewpoints are welcome.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *