DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

Ministerium: Kunder skal ikke dokumentere coronapas-undtagelse

285 Views

DFF // 15.04.2021

Erhvervsdrivende behøver ikke at kræve dokumentation for, at kunder er fritaget for coronapas-ordningen.

Læs mere her:
https://www.bt.dk/samfund/ministerium-kunder-skal-ikke-dokumentere-coronapas-undtagelse

DFF is not responsible for other people’s opinions and might not agree in what they say. We cherish a democratic debate, where all viewpoints are welcome.

One thought on “Ministerium: Kunder skal ikke dokumentere coronapas-undtagelse

 1. Det samme mht. uddannelsesinstitutionerne:
  “Tak for din mail til Børne- og Undervisningsministeriet, der er blevet sendt videre til besvarelse i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  Styrelsen har forstået din henvendelse som et spørgsmål om hjemmelsgrundlaget for, at undervisningsinstitutionerne kan bede om en lægeattest i forbindelse med elevers fritagelse for test for covid-19 efter reglerne i § 6, stk. 3, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 535 af 27. marts 2021 om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 (med senere ændring).

  Styrelsen kan herom oplyse følgende:

  Efter nævnte bekendtgørelses § 6, stk. 1, er det en betingelse for fysisk fremmøde eller ophold på en undervisningsinstitution, at elever m.v. har ladet sig teste for covid-19 i overensstemmelse med reglerne i § 6, stk. 2. Af stk. 2 fremgår, at vedkommende person skal kunne dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for covid-19 uden for skolen eller institutionen m.v. eller ved gennemførelse af antigentest for covid-19 på skolen eller institutionen m.v.

  Det er efter § 6, stk. 6, en betingelse, at undervisningsinstitutionerne to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at eleverne mv. har ladet sig teste for covid-19, medmindre de er undtaget efter § 6, stk. 3.

  Efter bekendtgørelsens § 6, stk. 3, nr. 1 og 2, gælder kravet om test for covid-19 ikke for elever m.v., der af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.

  Der er således ikke lovkrav om, at elever m.v. skal fremlægge en lægeattest for at blive fritaget for at lade sig teste i henhold til § 6, stk. 1.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *