DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

Nej tak fra Skandinavien til Bill Gates´ plan om at blokere solens stråler

203 Views

DFF // 14.04.2021

April 4. 2021 The Defender:

Uddrag oversat til dansk:

Tre svenske miljøgrupper sluttede sig til Saamer Rådet, som forsvarer rettighederne for de rensdyrvogtende folk, som strækker sig fra Norge til Rusland, idet de modsatte sig det Gates-finansierede projekt om at sprøjte kalkstøv ud i atmosfæren fra en  ballon i 12 kilometers højde med det formål at blokere for solens stråler.

“Den første test i stratosfæren af geoengineering forskningsteknologi, finasieret af Bill Gates, er blevet afbrudt på grund af pres fra de infødte, over hvis hoveder testen ville have fundet sted: Saamerne fra det nordlige Skandinavien. Projektet bliver muligvis overført til USA.

På anbefaling fra projektets rådgivende komite er testen i juni blevet aflyst. Dette blev offentliggjort 31.3.2021.

Da Bill Gates’ 4,5 millioner dollars store investering i geoengineering kom for dagens lys i 2010, sagde Ken Caldeira, en af de ledende videnskabsfolk i projektet, at pengene ikke ville blive brugt på eksperimenter “i marken”. Men efterhånden som projektet er vokset og er flyttet til Harvard, er den linje blevet overskredet.

Det eksperimentelle, stratosfærisk kontrollerede forstyrrelsesprogram (The Stratospheric Controlled Perturbation Experimental program)  — SCoPEx  — har til hensigt at slippe ca. et kilo calciumcarbonat, kridtstøv, ud fra en propeldrevet ballongondol 12 kilometer oppe i stratosfæren. Partiklerne ville dække svarende til 11 fodboldbaner og teste materialets solstråleblokerende potentiale til forhindring af CO2’s bidrag til drivhuseffekt. Testen i juni ville ikke have frigivet noget støv, men ville kun have afprøvet selve udstyrets teknologi.  

I december 2020 udtalte SCoPEx, at testen ville blive flyttet til Sverige på grund af pandemien. Den skulle ellers have været afholdt i Arizona og i New Mexico. Den nye test ville have fundet sted i Rymdbolaget (SSC, Swedens Space Corporation)’s affyringscenter  ved Kiruna nær Polarcirklen, Saamernes hjemland. Problemet var bare, at ingen havde talt med Saamerne eller nogen andre i Sverige om det.

Saamer Rådet, som forsvarer rettighederne for de rensdyrvogtende folk fra Norge til Rusland sendte 14.2.2021 et brev (SE brevet her)  til SCoPEx Rådgivende Komite idet de modsatte sig, ikke blot eksperimentet, men også hele præmissen om at forskning i geoengineering foregår udenfor enhver international konsensus. Brevet blev medunderskrevet af ledere af Swedish Society for Nature Conservation, Friends of the Earth Sweden og Greenpeace Sweden. Andre miljøgrupper protesterede også.”

Læs hele den engelske artiklen her:
https://childrenshealthdefense.org/defender/no-thanks-bill-gates-scandinavia-says/

DFF is not responsible for other people’s opinions and might not agree in what they say. We cherish a democratic debate, where all viewpoints are welcome.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *