DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

Flemming Blicher ville ikke oplyse sit CPR-nummer, og så blev han anholdt.

826 Views

// DFF 3.4.2021

[Foto]  Det er forskelligt, hvad virksomheder eller offentlige institutioner skal bruge dit CPR-nummer til. (Foto: Jonas Skovbjerg Fogh © Scanpix)

Ifølge Per Brændgaards skildring og videodokumentation blev Flemming Blicher i lagt armlås og af et stort antal betjente kørt til politistationen, hvor han blev tilbageholdt. Ved løsladelsen måtte han direkte på skadestuen grundet mindre traumer, bl.a. et bøjet ribben, angiveligt opstået under arrestationen, hvor voldsepisoden vedblev, af uforklarlige årsager, siger Blicher til DkDox.tv.

Blicher fortæller om, at han inden anholdelsen ikke ønskede at opgive sit Centrale Person Register(CPR) nummer. Det er ikke lovpligtigt at opgive de sidste fire cifre af det Centrale Person Register-nummer – heller ikke når man stoppes eller afhøres af politiet. Blicher har nu klaget over anholdelsen som han mener var ulovlig.


(Jvf. Citat fra DR, der kan ses via dette link:
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/deling-af-personnummer-hvornaar-skal-du-udlevere-dit-cpr-nummer
“Du skal ikke udlevere dit cpr nummer hvis du: Bliver stoppet eller afhørt af politiet ifølge retsplejelovens paragraf 750 er man forpligtet til “på forlangende at opgive navn, adresse og fødselsdato”til politiet, hvis de spørger, men altså ikke CPR  nummer.” )
 
Læs mere her:
https://perbraendgaard.dk/2021/04/01/jeg-var-vidne-flemming-blicher-udsat-for-meget-voldelig-anholdelse-i-dag/

DFF is not responsible for other people’s opinions and might not agree in what they say. We cherish a democratic debate, where all viewpoints are welcome.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *