DFF

Danmarks Frie Fjernsyn

Advokat Eric Sorensen kritiserer reglerne om vaccinepas og mener de er ulovlige

1,176 Views

// DFF 22.03.2021

Advokat Eric Sorensen evaluerer retsgrundlaget for indførelsen af vaccinepas, og kritiserer grundigt og veldokumenteret i 8 klare punkter de fremlagte regler, i de nationale og EU-retslige aspekter, samt forordninger fra WHO vedrørende pasordningen.

Kritikken fremlægges punkt for punkt, hvoraf hovedpunkterne omfatter følgende konklusioner:

Under overskriften: ”Hvem er beskyttet af Covid-19 vacciner og i hvilket omfang?” konkluderer han at forskelsbehandlingen mellem vaccinerede og ikke-vaccinerede, er usaglig og illegal, eftersom der ikke foreligger videnskabeligt grundlag for at undtage vaccinerede fra regelmæssige tests.

Under overskriften: ”Erstatningsforhold vedrørende Covid-19 vacciner” konkluderer han at mangrundet hastegodkendelser mv. har ophævet reglerne om produktansvar for de udrullede vacciner, at erstatningssagerne kommer til at omfatte meget lave beløb ifht. de fremtidige erhvervede vaccineskader, – beløber som er helt utilstrækkelige. Sagsbehandlingen i forbindelse med erstatningsbeløberne, er inhabil, eftersom Staten er interessent på begge sider af sagen.

Under overskriften: ”Truslen mod Almenvellet (grundlaget for PCR-testen)” konkluderer han at pga. lave dødstal, lave antal indlæggelser og de ikke-brugbare, (opskruede) fremlagte data for smittetryk og -tal, konkluderer Eric Sorensen her, at der ikke er belæg for at antage at Covid-19 udgør en trussel imod ”Almenvellet”.

Under overskriften ”WHO og Europarådets synspunkter om vaccinepas” konkluderer Eric Sorensen videre, at vaccinetvang er illegalt ifølge Europarådet. Endvidere anbefales vaccinepasordningen ikke af WHO eftersom vaccinerne ikke vil forhindre smitte.

Derfor er et vaccinepas, der bruges til at udøve forskelsbehandling blandt borgere i samfundet, er i retsligt øjemed illegal diskrimination. Derfor vil mennesker, der bliver udsat for forskelsbehandling på baggrund af krav om et vaccinepas, også have erstatningskrav pga. menneskerettighedsovertrædelser.

Læs den udførlige sagsfremstilling i artiklen udgivet i Free21 d. 19.03.2021

DFF is not responsible for other people’s opinions and might not agree in what they say. We cherish a democratic debate, where all viewpoints are welcome.

4 thoughts on “Advokat Eric Sorensen kritiserer reglerne om vaccinepas og mener de er ulovlige

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *